Közéletre Nevelésért Alapítvány

Diákönkormányzatok, Iskolai demokrácia nevelés, Citoyen attitűd

Archive for április, 2008

Kedves Olvasó!

Néhány nap technika problémák után most már letölthető a kalocsai előadásom anyaga: ETIDK_Kalocsa

Türelmét köszönöm

András

Nagyon komoly tud lenniKészült egy szakdolgozat, melyben Ifjúságsegítőket interjúvolt meg Letenyeiné Mráz Márta. A szakdolgozathoz teljes egészében még nem jutottunk hozzá, így egyenlőre a konklúziók helyett csak Mácsuval készült interjú. (more…)

Egy évtized - 10 évesek lettünk

A Közéletre Nevelésért Alapítvány tevékenysége egy évtizedes múltra tekint vissza. 10 év alatt a Kárpát-medence legkülönbözőbb területein, településein segítettük a diák- és ifjúsági mozgalmakat, hogy aktív állampolgárok legyenek. Magyarország minden megyéjében volt már olyan fejlesztési folyamatunk, képzési modulunk, amely az alapítvány céljainak megvalósítását szolgálta. Szoros együttműködést alakítottunk ki a megyei és városi pedagógiai intézetekkel, a Regionális Ifjúsági és Szolgáltató Irodákkal, teleházakkal és rengeteg civil szervezettel. De jelen voltunk a kolozsvári Jogász-Közgazdász Szakkollégium megalakulásánál, az Areopagus Alapítvány első trénerképzőjén, a Maros megyei MADISZ rendezvényein. Részt vettünk a pozsonyi Diákháló új generációjának képzésében. Voltak és vannak több országon átnyúló együttműködéseink, mint például a most is futó Félúton-képzéssorozat, vagy az Európai Bizottság Grundtvig-programja által legnagyobb arányban támogatott, hat országban megvalósított Strategy for Adult Education in Rural Area (SAERA).

Sikereink összegzésre késztetnek, tapasztalataink a folytatást erősítik.

A Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézettel (FPPTI), a Fővárosi Diákönkormányzatok Szövetségével (FŐDISZ) és a Diákközéletért Alapítvánnyal (DKA) közösen megvalósított Jogar-projektünk alkalmával készült két szakértői tanulmány olvasható az alábbiakban:

Aary-Tamás Lajos: Fegyelmi tárgyalás az oktatási jogok biztosához érkezett panaszok fényében

dr. Jásper András: A tanulóval szemben indítható fegyelmi eljárás főbb szabályainak összefoglalása

Alapítványunk a miskolci Városi Pedagógiai Intézettel és Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatával közösen egy képzéssorozatott valósít meg, amelynek célja, a mikolci kistérség öt településén a fiatalok közéleti szerepvállalásának erősítése.

(more…)

A romániai Országos Ifjúsági Hatóság (ANT) május 12.-június 5. között A fiatalok bevonása a közéletbe címmel meghirdeti a 2008-as Országos Projektversenyt.

(more…)

Egy rövid sorozatot tervezek elindítani, hogy a projektek kezelésében milyen internetes eszközök lehetnek segítségünkre. (more…)

 • 0 Comments
 • Filed under: tudástár
 • Akár magánéletünket, akár szervezeti, diákszervezeti életünket vizsgáljuk, észre kell vennünk, hogy problémáink, konfliktusaink megoldásához együtt kell működnünk másokkal. Az együttműködés során szükséges az eltérő érdekek egyeztetése, mely érdekegyeztetés legfontosabb eszköze a tárgyalástechnika. Ezért ha eredményesen szeretnénk megoldani problémáinkat, felkészült tárgyalóknak kell lennünk.

  (more…)

 • 0 Comments
 • Filed under: tudástár
 • Szociális és Munkaügyi Minisztérium
  Sajtótitkárság
  Budapest, 2008. április 16.
    
  Mától mindenki számára elérhető a Nemzeti Ifjúsági Stratégia tervezete, amely tizenöt éves (2008 - 2023) időtávban fogalmazza meg az ifjúsági korosztályokkal kapcsolatos társadalmi célokat és az ezekhez kapcsolódó állami feladatokat, amelyek megvalósítását rövidtávú cselekvési tervek biztosítják majd. A tervezet szövege a Szociális és Munkaügyi Minisztérium honlapjáról -
  http://www.szmm.gov.hu - tölthető le.
          
  A társadalmi vita keretében lehetőség nyílik arra, hogy a téma szakértői, civil szervezetek, képviselők, önkormányzati ifjúsági referensek stb. javaslataikkal hozzájáruljanak ahhoz, hogy az érintett korosztályok életét befolyásoló legjobb döntések szülessenek. Ennek érdekében véleményüket, javaslataikat 2008. május 15-ig az
  ifjusagistrategia@szmm.gov.hu e-mail címre küldött elektronikus levélben várjuk.A társadalmi vita során a Stratégiát regionális konferenciák keretében is megvitatja majd a szakma, amelyekre április 21-én Székesfehérváron, április 22-én Szegeden, április 23-án Pécsen, április 24-én Miskolcon és Debrecenben, április 25-én Szombathelyen, végül április 28-án Budapesten kerül sor. A pontos időpontokat és helyszíneket szintén az SZMM honlapján tesszük közzé.A beérkezett javaslatok és vélemények értékelését, elemzését és a dokumentumba való beépítését államigazgatási egyeztetés követi. Terveink szerint a stratégiát ősszel tárgyalhatja majd az Országgyűlés. 
   
  Forrás: Szociális és Munkaügyi Minisztérium

  Félútonos képzés fotói

  A Félútonos képzés kerítés-ugrással, favágással, sütéssel-főzéssel, nevetéssel.

  (more…)

 • 1 Comment
 • Filed under: Galéria
 • Belépés