Románia uniós taggá válásával úgy a vállalatok, mint a civil szervezetek számára az előcsatlakozási alapokat a strukturális alapok nyújtotta támogatási lehetőségek váltották fel. Azonban e forrásoknak a hozzáférése komoly kihívásokkal szembesíti a szervezeteket. A „jól eladható” projektötlet ilyen szinten már nem elég ahhoz, hogy sikeresen le lehessen menedzselni egy nagy költségvetésű és komplex elszámolási rendszerrel rendelkező uniós projektet. A pályázatban részvevők szakmai felkészültség legalább annyira alapfeltétele a projektek sikeres lemenedzselésének, mint a megfelelő likviditási ráta megléte. Mindezek együttesen teremtik meg a szükséges, de nem elégséges feltételeit az európai uniós források lehívásának.  A Civitas Alapítvány a Polgári Társadalomért – Kolozsvári fiókja által megvalósítani kívánt projekt szerves része annak a Szülőföld Alap által támogatott és a Sapientia Alapítvány által koordinált projektnek, melynek célja 5 szakirányban, 16 helyi képzés megvalósítása. A Civitas Alapítvány által irányított projektmodul célja a romániai magyar vállalatok és civil szervezetek képviselői számára olyan gyakorlati tartalommal bíró projektmenedzsment képzés tartása, hogy az ily módon szerzett ismeretekkel, önbizalommal telve vághassanak neki egy strukturális alapokból finanszírozott projekt megvalósításának.

A képzés keretén belül az alábbi témák kerülnek tárgyalásra:
·        Az Európai Unió célja, története és intézményrendszere
·        Az Európai Unió támogatási rendszere
·        A projekt ötlettől a pályázat beadásáig
·        A támogatási szerződéstől a pályázat elszámolásáig
·        Régió specifikus ismeretek
·        Célcsoport specifikus ismeretek  

A képzés közvetlen eredménye a végzett hallgatók személyes és szakmai kompetenciáinak, készségeinek a továbbfejlesztése a projektek irányítása területen.

A végzett hallgató képes:
·          Hazai és uniós pályázatok projekt ötleteit kidolgozni, releváns pályázatot készíteni.
·          Az uniós támogatások programozási rendszerének feltérképezésére, a megjelenő információk értelmezésére és felhasználására.
·          A pályázatfigyelésben és a pályázatok elkészítésében alkalmazandó szokások és előírások közvetítésére.
·          A projekttervezéssel, megvalósítással és lezárással kapcsolatos tevékenységek ellátására. 

A képzés időtartama 60 óra, amely tartalmaz 20 óra elméleti valamint 40 óra gyakorlati képzést.
A képzés időpontja és helyszíne: 2009. április 23-25., Kolozsvár.

Az ingyenes képzésre jelentkezni lehet a jelentkezési lap 2009. április 7-ig történő visszaküldésével az alábbi e-mail címre: skrisztian@civitas.ro