BESZÁMOLÓ
Magyar Ifjúsági Konferencia – Zánka

Képzési szekció – Bányai Sándor és Kósa András László

Előzmények

·        A kolozsvári konferencián lezajlott sikeres és eredményes szekció
·        A kolozsvári konferencia után a honlapra felkerült összefoglaló, és hozzászólások
·        Az elkészült kérdőív
·        A beérkezett, kitöltött kérdőívek (14 db.)

Résztvevők

12 - 15 fő érdeklődő, nyitott és pozitív hozzáállással érkező képzés iránt elkötelezett résztvevő. A jelen lévők kb. fele vett részt a kolozsvári szekcióülésen

Módszer

A rendelkezésre álló idő rövidsége miatt direkt vezetői irányításra volt szükség. Szórád Gábor úrral történő előzetes egyeztetés alapján az elsődleges cél a megkezdett úton való továbbhaladás, a lehetőségekhez képest a tempó felgyorsításával.

Tevékenység

1.      Gyors bemutatkozás – „mindenki mutasson be valaki mást” módszerével
2.      a jelenlévők és a képzéssel kapcsolatos kérdőív viszonya (visszaküldték-e, kitöltötték-e, megkapták-e?)
3.      A kolozsvári szekció jegyzőkönyvének, javaslatainak, következtetéseinek felelevenítése
4.      mit kell tennie a MIK-nek a képzésekkel kapcsolatban – beszélgetés, vita
5.      Javaslatok összegzése, a szekció állásfoglalásának kialakítása, elfogadása

Következtetések

1.      A kérdőívek nem jutottak el mindenkihez – felmerült annak igénye, hogy újra kellene küldeni
2.      Az új résztvevők elfogadták a kolozsvári munka eredményeit, nem kifogásolták az ott meghatározott irányokat
3.      Egyetértés van abban, hogy a képzés stratégiailag fontos terület, meghatározó a szervezetek – és így a magyar ifjúsági szervezetek életében.

Javaslatok – további tennivalók

1.      Folytatódjon a további kérdőívek begyűjtése a fennálló helyzet még pontosabb megismerésére, készüljön még egy figyelemfelhívó levél, illetve személyes megkeresés e-mailben!
2.      Kerüljön sor a beérkezett kérdőívek közzétételére, megosztására!
3.      A következő konferencián kerüljön sor bevált képzésminták, úgynevezett „jógyakorlatok” bemutatására!
4.      A bemutatókra, tapasztalatcserékre SZEMÉLYES kontaktus útján kerüljön sor (papíralapú, elektronikus stb. kommunikáció ÖNMAGÁBAN NEM ELÉGSÉGES!)
5.      A MIK SAJÁT MAGA ALAKÍTSA KI képzési koncepcióját! Ehhez ezt a hosszú távú, és akár IDŐIGÉNYES folyamatot lépésről lépésre végig kell járni (jelenlegi fennálló helyzet megismerése – igényfelmérés – egymás módszereinek /jógyakorlatok/ megismerése – közös válaszok keresése a fennálló igényekre – megszületett válaszok támogatása, terjesztése képzések, trénerképzés, elektronikus felület, kézikönyv stb. útján.
6.      A szekcióban résztvevő érdeklődők hozzanak létre munkacsoportot a koncepció további alakítására, a további együttműködésre, a következő konferencián való hatékony megjelenés kialakítására
7.      Vegyük fel és keressük az ezen a téren nagy tapasztalattal rendelkező Mobilitás Ifjúsági Szolgálattal a kapcsolatot! – Öcsi József lehet a kapcsolat, Ő vállalta.

Budapest, 2008. október 10.

Bányai Sándor