Július 27-én, az EduTech Consulting szervezésében időgazdálkodás tréninget tartottunk Csíkszeredán.

A tréninghez kapcsolódó power point innen letölthető: Idogazdalkodas.pdf

 

És akkor még néhány fogalom, amiről beszélgettünk: 

Hatékonyság: az adott eszközzel a lehető legnagyobb jövedelm elérése, vagy adott jövedelem létrehozása a lehető legkisebb eszközráfordítással (az eszköz ebben az esetben mindenféle befektetés összességét jelenti: anyagi, pénzbeli, eszközbeli, ember, vagy tudásbeli).

A hatásfok számítása:

\eta = {E_h \over E_b}

ahol:

η – a hatásfok,
Eh – a hasznos energia,
Eb – a befektetett (összes) energia.

Ami pedig a REMEK angol rövidítését illeti:
(S)pecific - Specifikus, vagyis pontosan körülírt,
(M)easurable - Mérhető,
(A)chievable - megvAlósítható, ésszerű, elérhető
(R)elevant - Releváns, vagyis a témához tartozó, és
(T)ime-bound - időTartamhoz kötött

(amint látható a SMART magyarul is összerakható)

 

(a képre kattintva néhány fotó megtekinthető)

Irodalomként pedig a következőket tudom ajánlani:
Allen, David.: Getting Things Done: The Art of Stress-Free Productivity (Penguin Group, New York, NY. 2001) (lásd: www.DavidCo.com)
Arroba, Tanya – Kim, James: Pressure at Work. A Survival Guide for Managers (McGraw-Hill, London, 1992)
Bennett, Roger: Personal Effectiveness (Kogan Page ltd., London, 1989)
Blanchard, K. – Oncken, W.: Vezetői időgazdálkodás (Bagolyvár, Budapest, 1998)
Joseps, Ray: Időgazdálkodás vezetőknek (Bagolyvár, Budapest, 1994)
Richardson, Cheryl: Take Time For Your Life (Broadway Books, New York, NY. 1998)
Seiwert, L. J.: Az időgazdálkodás abc-je (Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1992)