A Romániai Magyar Középiskolások Szövetsége (MAKOSZ) hétvégén tartotta éves kongreszusát. Az eseményről szóló beszámolót a MAKOSZ Sajtóiroda készítette:

77 tagszervezet, 13 megyei/ regionális diáktanács, 20 országos rendezvény, projekt, több mint 300 helyi diákrendezvény az ország területén. Többek között ezek az érdemek szerepelnek a Romániai Magyar Középiskolások Szövetségnek idei évi mérlegén.

A Romániai Magyar Középiskolások Szövetsége az idei év utolsó országos rendezvényét a XVI. MAKOSZ Kongresszust a dévai Téglás Gábor Iskolacsoportban tartotta. A Hauer Erich Diáktanáccsal közreműködve 2009.december 11–13. között zajlott a közgyűlés, amelyen 13 megye több mint 50 diáktanács delegáltja vett részt.

A XVI. MAKOSZ Kongresszuson december 11-én Vetési Imola, MAKOSZ elnök, megnyitó beszéde után a Winkler Gyula EP képviselő tartotta meg beszédét, melyben gratulált az oktatási törvénnyel kapcsolatosan kialakított állásponthoz. A megnyitón továbbá Széll Lőrinc a Hunyad megyei Ifjúsági Hatóság alelnöke és Kocsis Attila a Téglás Gábor Iskolacsoport igazgatója is megtartotta beszédét, amelyekben hangsúlyozták a diákmozgalmak fontosságát és annak mintaértékűségét.

A tagszervezetek éves tevékenységi beszámolója több száz diákrendezvényről tanúskodott, amelyek nem csak szórakoztató, de önfejlesztő programokat is tartalmaztak. Képzések színes skáláját alkalmazták a MAKOSZ tagszervezetek diáktanács tagjainak szakmai fejlesztése céljából. A MAKOSZ tevékenységi beszámolója is az idei év sikerességét tükrözte. Ebben az évben az érdekképviseletre is nagy hangsúlyt fektetett, az országos szervezet felszólalt az óraszám csökkentési reform kapcsán, valamint törvénymódosítási javaslatát is benyújtotta az Oktatási és Kutatási és Innovációs Minisztériumhoz.

A beszámolók után a Kongresszus delegáltjai az alapszabályzatról, szervezeti működési szabályzatról, valamint az elnökség feladatkörét érintő módosítások elfogadásáról döntöttek. Az megszavazott módosítások között a Megyei Konzultatív Tanács felépítését érintő kérdések mellett megjelentek a választási és szavazási rendszert szabályozó alpontok is. A MAKOSZ Megyei Konzultatív Tanácsa 3 havonta ülésezik, amelyen minden megye 3 delegált képviseli szervezetét. Ez a fórum értékeli és dönt a MAKOSZ elnökségének évközbeni tevékenységéről.

Vetési Imola, MAKOSZ elnök lemondott tisztségéről, valamint a külügyi alelnök, Györkös-Mányi Csaba, is távozását jelentette be. Így a továbbiakban a tisztújításra is sor került. Az elkövetkező évben az elnöki funkciót Győrfi Kinga, eddigi MAKOSZ Társelnök tölti be, valamint az Ügyvezető elnök szerepében Rés Konrád, a Kolozs Megyei Magyar Diáktanács elnöke, bizonyíthat. A külügyi alelnöki funkció betöltetlen maradt a következő Megyei Konzultatív Tanácsig, az addigi teendőket az előző alelnök látja el.

Vetési Imola, leköszönt elnök, a továbbiakban a szervezet cenzoraként fogja támogatni a diákmozgalmat.

A kongresszust záró napon az országos programok helyszínei felől döntöttek a küldöttek, valamint az elnökség jövőbeli terveire vonatkozó elképzelések kerültek bemutatásra és megvitatásra. A továbbiakban megjelent megyék egyéni kéréseikkel fordultak a MAKOSZ elnökségéhez.

A jövő év sikerességében bizakodva záródott a XVI. Kongresszus, amely tanúbizonyságot tett a diákönkormányzat sikerességéről, és azok jelentőségéről.