Vajda Gyuri barátunk foglalta össze a Maros megyei Népújságban a március 5.-én, többek között alapítványunk szervezésében létrejött Görög Ibolya előadást. A negyedik rész alább olvasható:

Protokoll – a hitelesség etikája

Öltözködés, testi gesztusok. Legyen stílusunk

A kommunikációs folyamatban a közlés tartalmának 55%-a a vizuális információ, a testbeszéd. Az elsô benyomás, a látni és eldönteni pillanat – a kutatók szerint másfél perc – igen meghatározó lehet a párbeszéd kibontakozásában, a sikeres kommunikációban. Ezért énünket, belsô világunkat is jelentôsen meghatározhatja ruházatunk, külsônk.

A protokollban, a viselkedéskultúrában kialakult íratlan és írott szabályok szerint azt kell felvenni, amit el akarunk magunkról hitetni. A fehér köpeny és a sztetoszkóp orvost takar, ugyanaz sztetoszkóp nélkül a pék-, a zsebbôl kilógó fésûvel a borbélyszakmára utal. Nagyon fontos, hogy ne próbáljunk többek lenni öltözetünkkel, mint amilyenek valójában vagyunk, mert a túlzott jelek taszítóak lehetnek mások számára. A humánantropológusok szerint a konvenciókat tiszteletben tartókat fogadja be leginkább egy közösség, s akit elfogadtak, azt, ha tehetséges, segítik abban, hogy kiemelkedjen. Ellenkezô esetben a feltûnôket kiközösítik. Például Svájcban, Németországban és Ausztriában is több vállalat saját etikai kódexet dolgozott ki, amelyben az alkalmazottakat meghatározott öltözék viselésére kötelezik. Ez azt jelenti, hogy az alkalmazottak azonosulnak a céggel, s ezáltal a munkáltatók elvárják, hogy hatékonyabban dolgozzanak.

A ruházathoz megfelelôen kell viselkednünk. Például egy férfiillatszerboltban az eladó hiába öltözik erotikusan vonzó ruhába, ha nyeglén, elutasítóan válaszol az áruról érdeklôdô vevônek. Ez esetben a kevésbé szép, de kedvesebb és szolgálatkészebb kolléganôje lesz a nyerô.

Hivatalban a nôk viseljenek szoknyát, blúzt és blézert. Ezek ízléses kombinációja rendezett külsôvel mindig tekintélyt sugároz. A szoknya csak akkor érjen combközépig, ha viselôje fiatal, szép lába van. Olyan munkahelyen vegyék fel a midiszoknyát, ahol nem kell lehajolni, mint például a hosztesz-szolgálatban. Az extra mini és a miniszoknya határozottan erotikus jelzéseket továbbít, ezért hivatalos helyeken nem illik ilyenben járni. A nagyon felvágott, mély slicc sem a legalkalmasabb viselet közhivatalokban, irodákban. A hölgyeknek a nadrág kényelmes lehet ugyan, de nagyon szerepfüggô. Ünnepélyeken, hivatalos rendezvényeken inkább szoknyát viseljenek. A szoknyával nyáron is blézert vagy kisblúzt kell hordani, hiszen a csupaszon hagyott váll érzékiséget sugároz, ezt illik valamivel takarni. A térdnadrág nem való hivatalokba, inkább a szabadidô-öltözet kellékei. A megfelelô szoknya bokáig kell érjen, ehhez körömsarkú és nem tûsarkú cipôt kell társítani. A csizma utcai lábbeli, ezért ezt le kell cserélni. Tisztességes munkahelyen sem a nôknek, sem a férfiaknak nem szabad szandálban járniuk. A papucs pedig leginkább strandra való. Nem kell föltétlenül harisnyát húzni. Az egyenletesen lebarnult, sima, ápolt nôi láb enélkül is szépen mutat.

Néhány tanács férfiaknak. Az urak kötelezô hivatali öltözete a zakó, a nyakkendô és a hozzá illô nadrág. A zakó ujjának hossza álló testhelyzetben a hüvelykujj közepéig kell érjen. A nadrág hátul a cipôt el kell takarja, de a sarokig nem érhet le. A kigombolt ing és a meglazított nyakkendô erotikus töltetû lehet, akár egy lehúzott alsónadrág. A zakón alulról a második gombot kell begombolni. Leüléskor pedig meg kell nyitni a zakót. Pulóver használata esetén az ing gallérját nem szabad kihajtani. A nyakkendô hossza az öv csatjáig kell érjen. A testesebb férfiak válasszanak hosszabb fazonú nyakkendôket. Kerülni kell a sötét, fekete ingek használatát. Közhivatalokban, amennyiben lehet, kerülni kell a farmernadrág viselését. Ez inkább a sportos külsôhöz, környezethez illik. A Magyar Nemzeti Bank alkalmazottainak szigorúan megtiltották, hogy farmerben lépjenek be a pénzintézetbe, mivel akkor
“sportosan gondolkodnak” és nem tudnak megfelelôen összpontosítani a pénzügyi kérdésekre. Az öltönyben levô férfiak ne használjanak fehér, rövid szárú zoknit, ez is a sportöltözet kelléke.

Arra is vigyáznunk kell, hogyan állunk, ülünk az irodában. Nem ajánlatos a kezeket lóbálni, lazán, a test mellett, combhoz közel kell tartani. A hölgyek inkább keresztbe tett, leszorított lábakkal üljenek le és ne lóbálják a lábfejet, mert ez figyelemfelkeltô, erotikus, kihívó jelentése van. A férfiak kerüljék a nagy terpeszállást. Ez az antropológiában a vezérhím, a “fônök” jelzése. A szakemberek szerint minél nagyobb a terpesz, annál kisebb az intelligenciahányados, így ezt a pozíciót is kerülni kell. Egy A 4-es méretû mappa pedig mind a hölgyek, mind a férfiak kezében intelligenciát sugároz, így hasznos kelléke, kiegészítôje lehet irodai öltözéküknek.

Végezetül pedig törekedjünk arra, hogy ne váljunk divatosakká, hanem legyen stílusunk. A protokoll szabályain belül, vagy ezektôl eltekintve viselkedjünk a szerepkörünknek megfelelô természetességgel, odafigyelve embertársainkra és környezetünkre, felhasználva mindazt a fegyvertárat, amellyel születésünktôl fogva a család és az iskola felvértezett. Ne legyünk mások, mint akik valójában vagyunk, mert csak így lehetünk sikeresek a társadalomban – hangzott el Görög Ibolya egyetemi docens, a Magyar Miniszterelnöki Hivatal volt protokollfônökének marosvásárhelyi elôadásában.

Vajda György

(forrás: http://www.e-nepujsag.ro/hir.php?m=32023)

Előzmények a Protkoll Marosvásárhelyen program kapcsán:
Hogyan lehetünk sikeresek a társadalmi kommunikációban? (1. rész)
Kézfogás, kézcsók, puszilózás, vállveregetés (2. rész)
Tegezés, magázódás (3. rész)