Hosszas előkészületek után hétvégén kerül sor a Szülőföld Alap támogatásával megvalósuló MaRoSzo - képzők képzése hálózat első találkozójára.

A MaRoSzo-projekt globális célja egy olyan kistelepülések ifjúsági életét animáló képzői hálózat kialakítása, amely lehetővé teszi a folyamatos tapasztalatcserét és ezáltal olyan önfejlesztő közösséggé formálja a projektben résztvevőket, ami lehetővé teszi az európai gondolat kistelepülési szintű terjesztését. A projekt végső eredménye egy olyan standardizált képzési modul kidolgozása, amely mindhárom országban beadható akkreditálásra, illetve ehhez kapcsolódóan egy tréneri hálózat felállítása.

Az első találkozó programja itt látható: Programterv

A mostani hétvége külön támogatója a nagyváradi Posticum, amely a képzés helyszínét, a szállást és étkezést biztosítja rendkívül kedvező áron. A hely szelleméről és így  aprogramhoz való kapcsolódásáról álljon itt egy rövid idézet arról, hogy miként vélekednek a Posticumról a működtetők: “A latin értelmezés a hátsó ajtó jelentést rendeli hozzá. Hátsó, azaz nem szokványos bejáratot keres magának, onnan közelít és bejut. Keresztény gondolkodásmód és lelkiség a kulcsszavai, így épít egy olyan házat, mely a kultúra, az ifjúság és a templom háza is. A Posticum első elnöke, Alois Sághy mondta róla: a Posticum „ház, amely védettség, iskola, ahol az élet számára tapasztalatokat lehet szerezni, templom, ahol az élet értelme Jézus Krisztusban megtapasztalható.” (P. Alois Sághy SDB, 21.5.2000)
Ápolja azt az identitást, mely valakit emberré, vallásossá, intellektuellé tesz. Központtá válik, melyben a különböző vallások, a kulturális terek és az itt zajló aktivitások egyesülnek, és homogenizálódnak is. Filozófiája és az aktivitása is keres valamit, egy helyet mely „a nagyváradi egyházmegye fiataljainak és az egész romániai egyháznak kulturális, politikai, szociológiai és lelki találkozásainak folytonos tere.” (Michael Schirmer, 2005, a Renovabis küldöttjének látogatása)
A vezérgondolatot a svájci Posticum Alapítvány és a romániai Posticum - Movimentum Iuventutis Christianae Egyesület a programjai által élteti.”