a Polgár-Társ Alapítvány és a Tusnád Ásványvíz Rt. közös adományi programja
(pályázati felhívás)

A program célja: Románia környezetének javítása, egy fenntartható társadalom kialakulásához való hozzájárulás a környezetvédelmi mozgalom és a közösségi részvétel megerősítésén keresztül.

A program célkitűzései:
- a civil szektor megerősítése
- a polgári részvétel ösztönzése a környezetvédelmi döntéshozatali folyamatban
- a partnerségi kapcsolatok ösztönzése a környezetvédelmi problémák megoldása érdekében.

A pályázati kiírás dátuma: 2008 október 10
Beküldési határidő: 2008. november 25., 16 óra (a pályázatoknak az alapítvány székhelyére kell beérkezniük legkésőbb 2008 november 25-én, 16.00 óráig)

A pályázatokra kiírt teljes összeg 2008-ra: 160.000 RON, amelyet a romániai környezetvédelmi szervezeteknek osztanak ki.
Igényelhető összeg maximum 20.000 RON/ projekt.

Elsődleges témakörök:
- biológiai sokféleség (biodiverzitás) megőrzése
- urbán ökológia
- extrakurikuláris ökológiai nevelés
- ökoturizmus

A környezetvédelem más területeiről is lehet pályázatot küldeni azzal a feltétellel, hogy a pályázatot erős közösségi részvétel, gyakorlati tevékenységek és partnerségben való életbeültetés jellemezze.

Pályázhatnak: romániai környezetvédelmi civil szervezetek

A projektek életbeültetése: maximum 12 hónap.

Nagyobb eséllyel pályáznak azon szervezetek, amelyek projektjeit magas szintű közösségi részvétel és gyakorlati tevékenységek jellemzik, valamint amelyeket partnerségben valósítanak meg.

Bővebb információkért:
Dániel Csilla – aligazgató – e-mail:
csillad@repf.ro
Kovács Erzsébet – irodavezető – e-mail:
office@repf. ro
Telefon/ Fax: 0266-310678,
web:
http://www.repf.ro