FELHÍVÁS

a Nemzeti Civil Alapprogram civil jelöltállítási rendszerében való részvételre

 

 Azok a civil szervezetek, amelyek bejelentkeznek az NCA civil jelöltállítási rendszerébe, egy-egy képviselőjükön keresztül elektori gyűléseken választhatják meg a Nemzeti Civil Alapprogram Tanácsának és kollégiumainak civil delegált tagjait. Erről a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény 12-13. §-ai, valamint a törvény végrehajtási rendeletének, a 160/2003. (X. 7.) Korm. rendelet 1-5. §-ai rendelkeznek. A civil jelöltállítási rendszerbe azok az országos (legalább hét megyére kiterjedő) és regionális (legalább egy megyére kiterjedő) hatókörű civil szervezetek jelentkezhetnek be és állíthatnak elektort, amelyek szándékukat e felhívásban meghatározott módon jelentik be. Az érvényes bejelentkezéshez szükséges dokumentumok:

  • a civil szervezet hatályos létesítő okiratának egyszerű másolata (erre záradékként rá kell vezetni a szervezet képviselőjének aláírásával hitelesített nyilatkozatát arról, hogy a másolati példány az eredetivel mindenben megegyezik),
  • a civil szervezet székhelye szerinti megyei (fővárosi) bíróság által a szervezet hatályos adatairól kiállított 30 napnál nem régebbi bírósági kivonat (eredeti példány),
  • valamint a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény végrehajtásáról szóló 160/2003. (X. 7.) Korm. rendelet melléklete szerinti, megfelelően kitöltött nyilatkozat (eredeti példány). Az adatlap kitölthető és benyújtható a www.nca.hu honlap „elektori rendszer” menüpontjára kattintva.

 A felsorolt dokumentumokat postai úton kell eljuttatni az ESZA Kht. 1590 Budapest Pf. 102. címre. A borítékra írják rá: „NCA ELEKTOR”. A postára adás határideje: 2008. szeptember 30. A határidőn túl postára adott jelentkezések nem fogadhatók el. A jogszabályban foglaltaknak megfelelő módon bejelentkezett civil szervezetek bejelentkezésük érvényességéről, valamint az elektori gyűlés helyéről és idejéről értesítést kapnak. Felhívom azon civil szervezetek figyelmét, amelyek 2005-ben bejelentkeztek a civil jelöltállítási rendszerbe, hogy elektoruk mandátuma lejár a Tanács megválasztására összehívott elektori gyűlések összehívását megelőző napon. A 160/2003. (X. 7.) Korm. rendelet 4.§ (1) bekezdése értelmében a civil szervezetek civil jelöltállítási rendszerben történő részvétele csak a 2008. évi ismételt bejelentkezés elfogadását követően lehetséges. 

A bejelentkezéshez szükséges nyilatkozat és annak kitöltését segítő program megtalálható a www.nca.hu honlapon, ahol a civil jelöltállítási rendszer további információi is folyamatosan elérhetőek.

További információ kérhető az ESZA Kht. Ügyfélszolgálatától is a 06-80-204-453 vagy a 06-1-273-4250 telefonszámon és az info@nca.hu e-mail-címen. 

2008. augusztus 13. 

Szűcs Erika sk.
szociális és munkaügyi miniszter 

A jelentkezéssel kapcsolatos információk az alábbi honlapon megtalálhatóak: http://www.nca.hu/?page=elektor/list

 A NCA civil jelöltállítási rendszerébe történő bejelentkezést támogató program elérése: https://www.nca.hu/elektor/?page=formfill&form_id=3 

Letölthető dokumentumok:

160/2003. (X. 7.) Korm. rendelet melléklete szerinti nyilatkozat: http://www.nca.hu/download.php?fil_id=7213 

Kitöltést segítő nyilatkozat minta: http://www.nca.hu/download.php?fil_id=7215