Pályázatot hirdettek az Erasmus program részeként fiatal vállalkozóknak. (KultúrPont) Az Erasmus program részeként pályázatot hirdettek olyan projekteknek, amelyek lehetővé teszik kezdő uniós vállalkozóknak (többek között a kultúra területén működő vállalkozásoknak), hogy egy másik uniós tagállam valamely tapasztalt vállalkozásánál tanulhassanak, tapasztalatcsere és hálózatépítés elősegítése céljából. A pályázat meghirdetésével hozzá kívánnak járulni az újonnan alapított mikro-, kis- és középvállalkozások, valamint potenciális kezdő vállalkozók vállalkozói kedvének, nemzetközivé válásának és versenyképességének fokozásához.A pályázat keretében támogathatók egyrészt a kezdő vállalkozók mobilitását fokozó európai partnerségek, másrészt az ezekhez kötődő európai szintű koordináció és hálózatépítés. Bármely közjogi szervezet vagy magánjogi szerv pályázhat, beleértve a vállalkozásösztönző vagy nemzetközi kihelyezéssel foglalkozó szervezeteket vagy szerveket is. Követelmény, hogy a pályázók hivatalos tartózkodási helye vagy székhelye valamely EU tagállamban legyen.

A projektek társfinanszírozására előirányzott teljes költségvetés 2,85 millió euró. A Bizottság által nyújtott pénzügyi támogatás nem haladhatja meg a teljes támogatható költség 90%-át. A támogatások maximális összege 200 ezer euró, a projektek maximális időtartama pedig 22 hónap.

Beküldési határidő: 2008. augusztus 20. 

Bővebb információ: ec.europa.eu/enterprise/funding/index.htm