Egyéni ösztöndíjak módszertani továbbképzéseken, tanulmányutakon vagy konferenciákon való részvétel támogatására 

Ez a pályázattípus felnőtt tanulókkal foglalkozó tanárok, szakértők, tanácsadók, intézményvezetők továbbképzését teszi lehetővé szervezett nemzetközi szeminárium vagy egy külföldi felnőttoktatási intézményhez történő látogatás keretében. A látogatás célja az oktató szakmai (és nyelvi) fejlődése, valamint az intézmények közti együttműködés és tapasztalatcsere ösztönzése.

A fogadó intézménnyel a pályázó veszi fel a kapcsolatot a pályázat benyújtása előtt, és a fogadási szándékról szóló igazolást mellékeli a pályázathoz.

A fogadó intézmény kiválasztásához segítséget nyújt a Nemzeti Iroda honlapja, amelyen a Comenius-Grundtvig Kurzuskatalógus, valamint számos külföldi intézmény képzési ajánlata tekinthető meg.

2008-ban a Tempus Közalapítvány a következő bírálati szempontokat alkalmazza:
Adott kurzusra, azonos időpontban egy intézményből legfeljebb egy fő utazhat.
Felsőoktatási intézményekben dolgozó oktatók csak akkor pályázhatnak, ha kifejezetten a felnőttoktatás módszertanát kívánják tanulmányozni, és bizonyítottan folytatnak felnőttoktatói munkát a felsőoktatási képzésen kívül is. (Tehát pl. a diplomához vezető posztgraduális szinten történő oktatás nem minősül felnőttoktatásnak.)
A felnőttek számára nyelvet oktatók, lektorátusi nyelvtanárok vagy a közoktatásban dolgozó tanárok nem pályázhatnak szakmódszertani kurzuson való részvételre.

Egy személy legfeljebb 24 havonta kaphat Grundtvig felnőttoktatói mobilitás támogatást, de két támogatható minőségű, azonos pontszámú pályázat közül azt kell támogatni, amelyben a pályázó még nem részesült ilyen támogatásban, még akkor is, ha a 24 hónap már letelt a másik pályázó esetében.

Felhívjuk a tisztelt pályázók figyelmét, hogy ebben a pályázati típusban nem támogatható:
nyelvtanárok részvétele külföldi módszertani továbbképzésen (ez a Comenius akcióban lehetséges);
kutatási tevékenység;
az iskolaköteles korúak számára végzett oktatás vagy a közoktatás keretében végzett munka.

A közoktatásban, a szakképzésben vagy a felsőoktatásban dolgozó oktatók kizárólag akkor pályázzanak, ha szorosan az általános célú felnőttoktatáshoz kapcsolódik a tanulmányút témája (pl. írás-olvasás-számolás tanítás felnőtteknek, a felnőttoktatás módszertana, kulturális tevékenységek oktatási céllal felnőttek számára, stb. - ld. még a pályázati kiírást!).

Kérjük, forduljanak ügyfélszolgálatunkhoz, ha nem biztosak abban, hogy az Önök témája beleillik a pályázati kiírásba! (info@tpf.hu vagy 06 1 237 1320)

Csak postai úton, ajánlott küldeményként feladott pályázatokat fogadunk el. A Grundtvig Felnőttoktatói mobilitás pályázatot ezen kívül on-line formában is el kell juttatni irodánknak.

A pályázati űrlap és a hozzá tartozó útmutató elérhető a Pályázati dokumentumok között.