A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériumának Határon Túli Magyarok Titkársága a Balassi Intézettel együttműködésben nyílt pályázatot hirdet határon túli hallgatói szervezetek támogatására.

A pályázat célja a határon túli magyar hallgatói és doktorandusz szervezetek programjainak és hatékony működésének támogatása, valamint a hozzájárulás működésük pénzügyi alapjainak és szakmai feltételeinek megteremtéséhez. A pályázaton romániai, szerbiai, szlovákiai és ukrajnai országos vagy regionális magyar hallgatói és doktorandusz szervezetek vehetnek részt, valamint ugyanezen országokban bejegyzett, határon túli magyar hallgatók által szerkesztett, magyar nyelvű kulturális folyóiratok kiadását végző, jogi személyiséggel rendelkező szervezetek.

A pályázaton felhasználható pénzügyi keretösszeg 14 millió Ft. Az elnyerhető támogatások 300 ezer és 8 millió Ft között lehetnek. A finanszírozás módja vissza nem térítendő támogatás, előfinanszírozás formájában.

Beküldési határidő: 2008. június 26.

Bővebb információk:
Balassi Intézet; 1016 Budapest, Somlói út 51.
E: kulisity.istvan@okm.gov.hu
T: (06 1) 473-7757